suriconnect

政府部门

政府部门
内政部
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
地址: Wilhelminastraat No.3
电话: 00597 -473141

农牧渔部
MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ
地址: Letitia Vriesdelaan no. 8 – 10
电话: (597) 479112

土地森林规划部
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
地址: Mr. J. Lachmonstraat no.167
电话: (00597) 490666

社会福利部
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING
地址:Hk Gemelandsweg/J.A. Pengelstr
电话:476322

卫生部
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
地址:Henck Arronstraat 64
电话:+597410441

外交部
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
地址:Henck Arronstraat #8
电话:(597) 471756/471209

工商旅游部
MINISTERIE VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME
地址:Havenlaan #1
电话:402886 / 402080 内线 1088/1089

自然资源部
MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN
地址:Mr. Dr. J. C. de Mirandastraat 13-15
电话:474666

劳工部
MINISTERIE VAN ARBEID
总部地址:Mr. E. brumastraat #52
电话:475241

国防部
MINISTERIE VAN DEFENSIE
地址:Kwattaweg 29
电话:(00597) 471511

司法警察部
MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE
地址: Henck Arronstraat no. 1.
电话: (597) 427197

敎育部
VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR
总部地址: Dr. S. Kafiluddistraat 117 – 123
电话:498850, 498005, 497954, 491332

区域发展部
MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING
地址: van Rooseveltkade no.2
电话: 471241

公共工程、交通与通讯部
MINISTERIE VAN TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME
地址:Mr. J. Lachmonstraat no.167
电话: 490666

财政部
MINISTERIE VAN FINANCIËN
地址: S.M. Jamaludinstraat
电话: Tel. 472610

返回

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *